NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Congenital genu valgum (disorder) See more descriptions.

- Congenital genu valgum
- Congenital knock-knee
- Congenital valgus deformity of knee
- Congenital genu valgum (disorder)
Hide descriptions.
Concept ID: 89689008
Read Codes: PF641
ICD-10 Codes: Q741