NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Cerebellar ataxia See more descriptions.

- Cerebellar ataxia
- Cerebellar ataxia (loss of muscle coordination)
- Cerebellar ataxia (disorder)
Hide descriptions.
Concept ID: 85102008
Read Codes: XE15P XM0qi
ICD-10 Codes: G110 G112 G118 G111 G119 G113 G114 G312