NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Congenital female urogenital anomaly See more descriptions.

- Congenital female urogenital anomaly (disorder)
- Congenital female urogenital anomaly
Hide descriptions.
Concept ID: 428680008
Read Codes:
ICD-10 Codes: Q626 Q512 Q524 Q526 Q603 Q518 Q519 Q529 Q612 Q611 Q525 Q604 Q627 Q647 Q640 Q601 Q644 Q639 Q613 Q633 Q621 Q523 Q522 Q642 Q514 Q503 Q614 Q517 Q516 Q528 Q615 Q619 Q622 Q502 Q602 Q521 Q510 Q632 Q606 Q610 Q631 Q605 Q643 Q628 Q625 Q620 Q511 Q506 Q649 Q648 Q638 Q630 Q504 Q501 Q520 Q624 Q641 Q513 Q645 Q646 Q505 Q515 Q600 Q618 Q527 Q500 Q623