NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Preauricular dimple See more descriptions.

- Preauricular pit
- Preauricular dimple
- Congenital preauricular pit
- Preauricular dimple (disorder)
Hide descriptions.
Concept ID: 1955003
Read Codes: X00hx
ICD-10 Codes: Q181
  •